Vägverkets Arkivhandlingar

Denna sida är skapad för att bättre informera vad man kan hitta äldre handlingar från Vägverket och Banverket.

Trafikverket som är den myndighet som bildades för att ta över delar av Vägverkets och Banverkets verksamheter ger knapphändig information om vad man hittar arkivmaterial från de tidigare myndigheterna. Men följande gäller enligt uppgift från Trafikverket 2018-06-05.

När det gäller Vägverkets huvudkontor har Trafikverket handlingarna efter 1992, samt diarieförda handlingar åren 1985-91. Äldre material förvaras på Riksarkivet.

När det gäller Banverket har de alla handlingar åren 1988-2010, alltså hela myndighetens livstid!

Trafikverkets Arkivcenter finns i Mölndal, Bifrostgatan 32.

När det gäller förteckning/sorteringsordning utgår det i regel från diarienummer.

Man kan beställa via arkivcenter@trafikverket.se

Gäller beskriva ärendet så gott det går; ärendemening, tidpunkt mm.

När det gäller äldre handlingar som  Riksarkivet arkiverat finns inget digitaliserat. Men man kan göra sökningar för att få uppgifter om dessa.

Handlingar kopplade till Vägförvaltningar och Byggnadsdistrikt finns hos de olika Landsarkiven.

Handlingar kopplade till Centrala enheter finns på Riksarkivet centralt.

Söklänk nedan.

https://sok.riksarkivet.se/nad?Sokord=v%C3%A4gverket++&EndastDigitaliserat=false&BegransaPaTitelEllerNamn=false&Arkivinstitution=&Typ=&Huvudkategori=&DatumFran=&DatumTill=&AvanceradSok=False&typAvLista=Standard

Det krävs då att man är insatt i hur myndigheten var organiserad samt vad som upprättades regionalt kontra centralt.

En bra utförlig beskrivning av historisk organisation och vilka handlingar som finns arkiverade gjordes 2010 av Trafikverket. Denna kan man ha god nytta av. Se nedan.

arkivbeskrivning-riksarkivet-statens-vagverk-1967.docx